Flashback Friday for 8-19-16 Greyhound Gazette. #ENMU #ENMUNEWS

A photo posted by Greyhound Gazette (@greyhoundgazette) on

 

 

Flashback Friday front page of The Chase from Jan. 21, 1976, for the 8-19-16 Greyhound Gazette. #ENMU #ENMUNEWS

A photo posted by Greyhound Gazette (@greyhoundgazette) on

 

 

Flashback Friday for 8-19-16 Greyhound Gazette. #ENMU #ENMUNEWS

A photo posted by Greyhound Gazette (@greyhoundgazette) on

 

More photos available on the GG Instagram >